X

Jotta jokainen on aktiivinen yhteiskuntamme jäsen

Pride

Talous ja nuoret TATin tavoitteena on, että jokainen nuori innostuu työelämästä, hallitsee omaa talouttaan ja haluaa toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. Painotamme sanaa jokainen, sillä haluamme, että jokainen lapsi ja nuori Suomessa pystyy parhaalla mahdollisella tavalla osallistumaan aktiivisesti yhteiskuntamme rakentamiseen, tuntien omat vahvuutensa ja oppimalla käyttämään niitä.

Yhdenvertaisesti ylpeitä itsestämme

Tänään alkavaan Helsinki Pride -viikkoon tämä meidän missiomme sopii erinomaisesti, sillä me haluamme huolehtia siitä, että riippumatta lapsen ja nuoren taustasta tai henkilökohtaisista ominaisuuksista, me pystymme omalla työllämme ja toimillamme tavoittamaan nämä lapset ja nuoret ja saamaan heidät innostumaan talous- ja työelämätaidoista, tukien vahvasti yritteliäisyyteen, heidän omilla vahvuuksillaan. Siksi olemme kuluneen vuoden aikana käyneet läpi omia oppimateriaalejamme ja toimintojamme, jotta voisimme parhaalla mahdollisella tavalla edistää inkluusiota ja saamaan kaikki mukaan toimintaamme.

Yhdenvertaisuusasiantuntijamme kanssa olemme pyrkineet poistamaan poissulkevaa sanastoa ja kuvastoja ja käymään läpi sitä, miten voimme vahvistaa myös vähemmistöjen tunnetta siitä, että olemme heitäkin varten, tukemassa kaikkia oman tulevaisuuden työelämän kehittämisessä ja oman itsenäisen, hyvän elämän rakentamisessa.

Näkyväksi tekeminen ja nähdyksi tuleminen

Sanoilla ja kuvilla me paitsi heijastelemme todellisuutta, niin myös rakennamme sitä. Se, mikä tuntuu itsestä tavalliselta voi hyvinkin erota naapurimme todellisuudesta ja vain vahvalla yhteistyöllä ja dialogilla voimme itsekin avartaa omia käsityksiämme. Me toimimme lasten ja nuorten parissa ja siksi meillä on myös iso vastuu siitä, miten me rakennamme käsityksiä nyt ja tulevaisuudessa. Me TATissa uskomme jokaisessa lapsessa ja nuoressa löytyviin vahvuuksiin ja voimiin ja haluamme olla rakentamassa oppimistilanteita ja -kokemuksia, jossa jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi ja haluamme kasvattaa varmuutta siitä, että turvallisessa tilassa on helppo olla ja keskittyä oman osaamisen kehittymiseen. Siksi on tärkeää, että viikon teemaan liittyen, me myös osoitamme sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille, että myös he ovat tervetulleita toimintaamme, juuri sellaisina kuin he ovat. Jokainen saa meillä keskittyä rakentamaan omaa polkuaan kohti aktiivista yhteiskunnan jäsenyyttä.

Yhdessä me rakennamme tulevaisuuden työelämää, jokainen

Moninaisuuden tukeminen työelämässä tuo tutkitusti hyviä tuloksia taloudellisestikin, puhumattamaan työntekijöiden viihtyvyydestä, innovointikyvystä ja halusta kehittää omaa työtään. TATissa me haluamme rakentaa tulevaisuuden työelämää, jossa kaikilla on mahdollisimman hyvä olla, toteuttaa itseään ja tehdä merkityksellistä työtä itselleen, työnantajalleen ja koko yhteiskunnalle. Haluamme omalta osalta olla rakentamassa sanoin, kuvin, asentein ja teoin yhteiskuntaa, jossa jokainen voi olla ylpeä: itsestään, työstään, elämästään.

Yhdessä me muutamme työelämää ja yhteiskuntaa, yhdessä me rakennamme parempaa tulevaisuuden työelämää! Työelämää, joka kuuluu ihan jokaiselle!

Hyvää Helsinki Prideä –  ja yhdenvertaista työelämää kaikille!

Bloggaaja

Jenni Järvelä

toimitusjohtaja

@JenniJarvela