X

Innostavaa oppimista

Johanna_Haapakorva_2015Joka kymmenennellä nuorella on heikko lukutaito, joka neljäs on kyllästynyt koulunkäyntiin. Tänä syksynä on ollut hälyttävää kuulla, kuinka lukutaitotutkimusten mukaan nuorten lukeminen jatkaa rapistumistaan. Tai että koulun merkitys alkaa nuorten keskuudessa kadota. Yhtenä syynä on esitetty nuorten elinympäristössä ja käytöksessä tapahtunutta muutosta, jota leimaavat älylaitteet ja erilaiset pelisovellukset.

Hallitusohjelma tavoittelee Suomesta modernia ja innostavaa oppimisen kärkimaata. Tähän pyritään muun muassa digiloikalla, uudella pedagogiikalla ja uusilla oppimisympäristöillä. Koulumaailmassa uudistustarpeisiin ja tarjottuihin keinoihin suhtaudutaan ristiriitaisin tuntein. Mitä on innostava oppiminen ja mikä osuus siinä on teknologialla? Muutosvauhti herättää kysymyksiä erityisesti koulujen valmiudesta tarjota opettajille mahdollisuutta osaamisensa päivittämiseen.

Herätetään sisäinen motivaatio

Eräs opettaja kertoi tekemästään kokeilusta, jossa oppilaat olivat tehneet saman historian kokeen useamman kerran peräkkäin ja parhaidenkin tulos oli laskenut joka kerta. Tämä kertoi yksinkertaistaen siitä, kuinka oppimisessa koetilanteilla on iso merkitys: kun testilomaketta ei enää esitelty oppilaille kokeena, suoritus laski. Mitä tulisi tehdä toisin, jotta oppimisesta tulisi kestävämpää?

Erilaiset älylaitteiden sovellukset ovat tulleet kaikenikäisten elämään, ja omaa toimintaansa voi ohjata ja seurata nykyisin helposti eri elämän osa-alueilla. Sovelluksissa hyödynnetään pelillisyyttä, jolla peleissä tuttujen elementtien, tavoitteiden, tarinan, seurannan ja palautteen, kautta tehdään toiminta ihmisille mielekkäämmäksi.

Pelillistäminen on tullut myös opetukseen. Erilaisten oppimispelien tarjonta kasvaa koko ajan ja opettajat pohtivat niiden hyödyntämistä opetustyössään. Pelien käyttö nähdään usein vievän aikaa perinteiseltä lukemiseen perustuvalta oppimiselta. Todellisuudessa pelillisyyttä ei pitäisi kuitenkaan liittää pelkästään erilaisiin välineisiin, vaan nähdä se ajattelutapana, jolla voidaan muuttaa koko koulun toimintakulttuuria.

Muutos yksilössä lähtee oppijan sisäisen motivaation herättämisestä ja sen tukemisesta oppimisprosessin aikana. Esimerkiksi tutkija ja kouluttaja Frank Martela tuo esiin sisäisen motivaation merkityksen omien elämän päämäärien löytymisessä. Sisäisesti motivoitunut hakeutuu aktiivisesti tekemään häntä innostavia asioita, koska tekeminen on nautinnollista ja parhaimmillaan kytkeytyy omaan arvomaailmaan. Esimerkiksi oppimisessa koettu ilo ja kyvykkyyden tunne tukevat sisäistä motivaatiota. Koulun haastavana tehtävänä on kyetä jo kouluaikana kylvämään nuoriin uteliaisuus maailmaan ja halu itsensä kehittämiseen.

Yläkoululaisille uutta potkua talousoppiin

Saan työssäni Yrityskylässä nähdä, miten uudenlaiset tavat oppia vaikuttavat oppijan innostukseen aihetta kohtaan. Todettua on, että harvempi innostuu tai edes kiinnostuu vaikeaselkoisista talouden, yrittäjyyden tai yhteiskuntaopin sisällöistä kouluaikana. Nyt saadut toisenlaiset kokemukset kuitenkin kannustavat ja on hienoa, että Yrityskylä on valtakunnallisesti mahdollista jo yli 70 prosentille kuudesluokkalaisista.

Näistä lähtökohdista olemme edenneet myös yhdeksäsluokkalaisille suunnatun, uuden Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden kehitystyössä. Globaalin yritystoiminnan ja talouden aiheisiin keskittyvät oppisisällöt avautuvat nuorille opitun tiedon yhdistämisellä toimintaan ja pelillisyyteen.
Toivon, että nuoret saavat kokemuksestaan kipinän oppia lisää tulevaisuudessa yhä enemmän tarvittavia asioita, kuten taloutta, yrittäjyyttä tai kieliä. Pelaaminen perustuu tiimityön, yhdessä johtamisen ja vuorovaikutuksen harjoittelulle. Innostuksen saavuttamisessa auttaa usein porukan voima, vaikka lopulta positiivinen tekemisen imu syntyy oppijassa itsessään.

Lue Johannan pidempi kirjoitus aiheesta Savon Sanomista.

Johanna Haapakorva

Aluepäällikkö, Yrityskylä Itä-Suomi, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT

Kirjoittaja on yhteiskunnan hyvinvoinnista kiinnostunut koulutuksen ja osaamisen kehittäjä, joka saa kyvykkyyden kokemuksia myös markkinoinnin ja viestinnän taustastaan. Haluaa omistaa aikaansa erityisesti läheisille, liikunnalle, lukemiselle ja luovuudelle.

@jhaapak