X

Mikä Yrityskylä?

Yrityskylä on peruskoulun kuudensille ja yhdeksänsille luokille suunnattu yhteiskunnan, talouden, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuus, jonka tarina alkaa vuodesta 2010. Maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu Yrityskylä on kehitetty Suomessa. Yrityskylä tarjoaa kunnille ja kouluille laadukkaan ja oppimisen iloa tulvivan oppimiskokonaisuuden, joka pohjautuu opetussuunnitelmaan. Yrityskylä toimii valtakunnallisesti kahdeksalla alueella ja tavoittaa lähes 85 000 oppilasta lukuvuodessa.

Yrityskylä Alakoulu

Kuudesluokkalaisten Yrityskylä Alakoulu koostuu opettajien koulutuksesta, kymmenestä oppitunnista sekä vierailusta Yrityskylä-oppimisympäristöön. Oppimisympäristö on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa. Yrityskylä Alakoulu tavoittaa 80 prosenttia Suomen kuudesluokkalaisista.

Yrityskylä Yläkoulu

Yrityskylä Yläkoulu on työelämän ja talouden peliareena, jossa yhdeksäsluokkalaiset johtavat tiimeinä yritystä kansainvälisten markkinoiden pyörteissä. Voittajatiimi on se, jonka johtamana yritys pärjää markkinoilla parhaiten ja jolla on paras maine. Yrityskylä Yläkoulu tavoittaa 65 prosenttia Suomen yhdeksäsluokkalaisista.

Sekä kuudes-, että yhdeksäsluokkalaisten Yrityskylä kehittää tutkitusti talousosaamista.

Lisätietoja ja yhteystiedot: yrityskyla.fi

Tule mukaan kumppaniksi Yrityskylään!

Tutustu myös