X

Työ on murroksessa. On arvioitu, että vuonna 2030 ammateista jopa 85 % on sellaisia, joita ei ole vielä keksitty (Institute for the Future & DELL Technologies 2017). Samalla kun työ muuttuu, muuttuvat myös muun muassa työntekemisen tavat, sisällöt, organisointi, toimeentulo, merkityksellisyys sekä kiinnittyminen yhteiskuntaan (Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa 2018). Miten lukio-opetuksessa voidaan vastata näihin muutoksiin?

Koulutushankkeen tavoitteena on syventää opettajien käsitystä työn murroksesta ja siihen vaikuttavista tulevaisuuden megatrendeistä. Sen sisällöt perustuvat tuoreimpaan tutkittuun tulevaisuustietoon työn, osaamisen ja teknologian murroksesta. Koulutuksessa opettajat tutustuvat tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin menetelmiin sekä siihen, miten niitä voi hyödyntää omassa työssä ja opetuksessa. Tavoiteena on myös edistää eri aineenopettajien ja oppiaineiden sekä koulujen ja paikallisten yritysten välistä yhteistyötä.

Koulutus käytännössä

Tulevaisuus ja työn murros opetuksessa -koulutuskokonaisuuteen sisältyy ennakkotehtävät, kaksi lähikoulutuspäivää, opetuskokeilun toteuttaminen omassa lukiossa sekä puolen päivän loppuseminaari. Osallistuja sitoutuu osallistumaan jokaiseen osakokonaisuuteen.

Koulutus on suunnattu lukioiden aineenopettajille. Opettajat ilmoittautuvat mukaan kokonaisuuteen pareittain niin, että he edustavat eri oppiaineita. Pareittain suunnitellaan ja toteutetaan oppiainerajat ylittävät opetuskokeilu omassa koulussa.

Kaksipäiväiset koulutukset toteutetaan syksyn 2019 aikana viidellä eri paikkakunnalla:

Koulutuksen ensimmäinen päivä koostuu asiantuntijapuheenvuoroista ja pienryhmissä tehtävistä harjoituksista. Jälkimmäisenä päivänä osallistujat syventyvät työn murroksen megatrendeihin ja ilmiöihin vierailemalla koulutuksen järjestäjien valitsemassa paikallisessa yrityksessä.

Lähipäivien jälkeen osallistujat toteuttavat pareittain omissa kouluissaan tulevaisuuteen ja työn murrokseen liittyvän ilmiölähtöisen opetuskokeilun talvella 2019–2020. Koulutus päättyy koulutusryhmien puolen päivän mittaisiin tapaamisiin ja kokeilukokemusten jakamiseen keväällä 2020. Opetuskokeiluissa syntyneet kokemukset kerätään yhteen ja niistä toimitetaan sähköisesti julkaistava opettajan käsikirjan työn murrokseen ja tulevaisuusopetukseen.

Jokaiseen koulutusryhmään (5 kpl) valitaan 20 osallistujaa. Ilmoittautuminen koulutukseen on auki. Ilmoittaudu ryhmiin:

Tampere (TÄYNNÄ)
Kuopio
Oulu
Turku (TÄYNNÄ)
Helsinki

Koulutuksen järjestäjät

Koulutuksen toteuttamisesta vastaavat TAT sekä Tulevaisuuskoulu ry. Tulevaisuuskoulu on lapsille ja nuorille sekä heidän opettajilleen tarkoitettu tutkimusmatka tulevaisuudentutkimuksen ja tulevaisuusajattelun perusteisiin. Koulutuksen tulevaisuussisällöistä ja -menetelmistä vastaa Tulevaisuuskoulun toiminnanjohtaja, tulevaisuudentutkija Otto Tähkäpää.

Työelämän asiantuntijoina koulutuksissa toimivat Baronan toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen sekä hallitusammattilainen ja yhteiskunnallinen vaikuttaja Reijo Karhinen.

Koulutukset kuuluvat Opetushallituksen rahoittamaan Tulevaisuus ja työn murros haltuun ilmiöoppimisella -hankkeeseen, ja ne ovat osallistujille maksuttomia. Mukana olevat opettajat vastaavat itse lounas- sekä matka- ja majoituskustannuksistaan.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!

LisätietojaTulvaisuuskoulu

Johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen
Talous ja nuoret TAT
liisa.tenhunen-ruotsalainen(a)tat.fi
p. 040 545 2198

Toiminnanjohtaja Otto TähkäpääOpetushallitus
Tulevaisuuskoulu
otto(a)tulevaisuuskoulu.fi
p. 044 3052 174

 

Kuva: 123rf.com

Tutustu myös