X

Työ on murroksessa. On arvioitu, että vuonna 2030 ammateista jopa 85 % on sellaisia, joita ei ole vielä keksitty (Institute for the Future & DELL Technologies 2017). Samalla kun työ muuttuu, muuttuvat myös muun muassa työntekemisen tavat, sisällöt, organisointi, toimeentulo, merkityksellisyys sekä kiinnittyminen yhteiskuntaan (Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa 2018). Miten lukio-opetuksessa voidaan vastata näihin muutoksiin?

Vuosina 2019–2020 järjestetyn koulutushankkeen tavoitteena oli syventää opettajien käsitystä työn murroksesta ja siihen vaikuttavista tulevaisuuden megatrendeistä. Koulutuksessa opettajat tutustuivat tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin menetelmiin sekä siihen, miten niitä voi hyödyntää omassa työssä ja opetuksessa. Tavoitteena oli myös edistää eri aineenopettajien ja oppiaineiden sekä koulujen ja paikallisten yritysten välistä yhteistyötä.

Opetuskokeiluissa syntyneet kokemukset kerättiin yhteen ja niistä on julkaistu opettajan käsikirja työn murrokseen ja tulevaisuusopetukseen.

Koulutuksen järjestäjät

Koulutuksen toteuttamisesta vastasivat TAT sekä Tulevaisuuskoulu ry. Tulevaisuuskoulu on lapsille ja nuorille sekä heidän opettajilleen tarkoitettu tutkimusmatka tulevaisuudentutkimuksen ja tulevaisuusajattelun perusteisiin. Koulutuksen tulevaisuussisällöistä ja -menetelmistä vastasi Tulevaisuuskoulun toiminnanjohtaja, tulevaisuudentutkija Otto Tähkäpää.

Työelämän asiantuntijoina koulutuksissa toimivat Baronan toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen sekä hallitusammattilainen ja yhteiskunnallinen vaikuttaja Reijo Karhinen.

Koulutukset kuuluivat osana Opetushallituksen rahoittamaan Tulevaisuus ja työn murros haltuun ilmiöoppimisella -hankkeeseen.

LisätietojaTulvaisuuskoulu

Johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen
Talous ja nuoret TAT
liisa.tenhunen-ruotsalainen(a)tat.fi
p. 040 545 2198

Toiminnanjohtaja Otto TähkäpääOpetushallitus
Tulevaisuuskoulu
otto(a)tulevaisuuskoulu.fi
p. 044 3052 174

 

Kuva: 123rf.com

Tutustu myös