X

Kiertueet:

1. Mun elämä, mun rahat

TATin koulukiertue Mun elämä, mun rahat keskittyy nuorten rahankäyttöön ja arjen talouden kysymyksiin. Kiertue on suunnattu perusopetuksen 8.-luokkalaisille.

Oppitunnin mittainen esitys on innostava ja koskettava. Esityksessä on puhetta, kilpailuja, videoita, harjoituksia ja todellisia – karikkoisia ja onnistuneita – kertomuksia rahan käyttöön liittyen.

Miksi rahasta ja taloudesta pitää puhua?

Taloustaidot ovat tänä päivänä osa hyvää elämää. Nuoren elämä on täynnä talouteen liittyviä päätöksiä. Kiertueella puhutaan nimenomaan rahasta, eikä taloudesta, sillä nuoret kokevat talouden etäiseksi yläkäsitteeksi, joka ei tunnu omaa arkea koskettavalta asialta. Tahtoa talousasioiden oppimiseen nuorilla kuitenkin on! TAT auttaa kouluja tässä työssä.

Mun elämä, mun rahat -kiertue koulullenne?

Tarvitsevatko teidänkin nuoret lisätietoa oman talouden hallinnasta ja rahan käytöstä? Pyydä kiertuetta pysähtymään koulullanne: edla.inkila(a)tat.fi.

 

Yhteydenotot:
Edla Inkilä
Työelämälähettiläs
edla.inkila(a)tat.fi
050 401 9402

2. Mun elämä, mun työ

TAT kiertää ammatillisia oppilaitoksia työelämä- ja talouspainotteisella Mun elämä, mun työ -kiertueella. Oppitunnin mittainen (45–60 minuuttia) esitys on suunnattu 15–25-vuotiaille opiskelijoille ja sen tavoitteena on antaa konkreettisia ja käytännönläheisiä vinkkejä työelämää varten sekä osoittaa esimerkein mikä merkitys työelämätaidoilla on nuorten tulevaisuudessa. Kiertue muistuttaa myös arjen talouden karikoista, sillä työ ja talous kulkevat käsi kädessä.

Kaikki nuoret eivät saa riittäviä eväitä oman talouden hallintaan kotoa, minkä vuoksi oppilaitosten työelämä- ja talousopetus ovat tärkeässä roolissa. TAT haluaa tukea oppilaitoksia näissä tehtävissä ja auttaa nuoria pärjäämään entistä paremmin työelämän haasteissa.  

Miksi työelämästä pitää puhua opiskelijoille?

Työelämä on suuressa murroksessa. Työ ei kuitenkaan katoa, vaan sen sisältö muuttuu ja koulutuksen merkitys kasvaa. Työelämätaitojen puute vaikuttaa nuorten työmotivaatioon. Miten nuoret voivat parantaa mahdollisuuksiaan pärjätä tulevaisuuden työelämässä?

Mun elämä, mun työ -kiertue oppilaitokseenne?

Oppilaitoksen työntekijä voi tilata Mun elämä, mun työ -kiertueen vierailulle. TATilla on mahdollisuus pitää useampi esitys (4–6 kpl) samana tai peräkkäisinä päivinä. Kiertue on koululle maksuton ja esitys voidaan toteuttaa auditoriossa tai liikuntasalissa.

Yhteydenotot:
Edla Inkilä
Työelämälähettiläs
edla.inkila(a)tat.fi
050 401 9402

3. Mun elämä, mun tulevaisuus

Mun elämä, mun tulevaisuus -kiertue on suunnattu lukiolaisille. Kiertueella keskustellaan nuorten kanssa tulevaisuuden työelämätaidoista, omista vahvuuksista, oman polun löytämisestä lukiovuosien jälkeen sekä taidoista, joihin kannattaa opiskeluaikoina panostaa.

Tulevaisuuden työelämä tuo haasteita ja nuoret kaipaavat siihen tukea. Kyky sopeutua muutokseen, rohkeus, innokkuus ja yhteistyötaidot ovat niitä taitoja, joita tulevaisuuden työelämässä tarvitaan.

Kutsu kiertue lukioonne!

Yhteydenotot:
Vilma Karppinen
Tapahtuma- ja yhteyskoordinaattori
vilma.karppinen(a)tat.fi
044 030 3101

4. Mun elämä, mun yritys -luento

Olemme koonneet tietoa yrittäjyydestä ja suomalaisesta yritystoiminnasta innostavan luentomateriaalin, joka sopii yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Mikäli haluat kutsua TATtilaisen pitämään tilaisuuden koulullesi, ota yhteyttä:

Edla Inkilä
Työelämälähettiläs
edla.inkila(a)tat.fi
050 401 9402

Tutustu myös