X

OK!Akatemia on TATin ja elinkeinoelämän vuosittain järjestämä kutsuseminaari opettajankouluttajille.

Kaksipäiväinen seminaari pitää sisällään yritysvierailuja, ajankohtaisen talouskatsauksen sekä keskusteluja ja asiantuntijapuheenvuoroja vuosittain vaihtuvan teeman ympärillä. Tilaisuuden teemoina on ollut muun muassa koulujen ja yritysten välinen yhteistyö, kansainvälistyvä työelämä, digitalisuus työelämässä, tulevaisuuden osaamistarpeet sekä vastuullisuus. Vuoden 2019 teemana on talousosaaminen.

TATin ja opettajankouluttajien välinen yhteistyö käynnistyi Tampereella pidetystä seminaarista syksyllä 2009. OK!Akatemian 10. juhlavuoden seminaaria vietetään 27.-28.8. Helsingissä.

Lisätietoja:

Johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen
liisa.tenhunen-ruotsalainen(a)tat.fi
puh. 040 545 2198

Lue lisää edellisvuosien OK!Akatemiasta

Vastuullisuus on nyky-yritykselle sekä arvo että kilpailuetu

Välitetään vähän enemmän

Digitaalisuus esillä opettajakouluttajien OK!Akatemiassa

Koripalloa ja kansantaloutta opettajankouluttajille

Tutustu myös