X

OK!Akatemia on TATin ja elinkeinoelämän vuosittain järjestämä kutsuseminaari opettajankouluttajille.

Kaksipäiväinen seminaari pitää sisällään yritysvierailuja, ajankohtaisen talouskatsauksen sekä keskusteluja ja asiantuntijapuheenvuoroja vuosittain vaihtuvan teeman ympärillä. Tilaisuuden teemoina on ollut muun muassa koulujen ja yritysten välinen yhteistyö, kansainvälistyvä työelämä, digitalisuus työelämässä, tulevaisuuden osaamistarpeet, vastuullisuus sekä talousosaaminen. Vuoden 2020 teemana on ilmastonmuutos ja osaamistarpeet.

TATin ja opettajankouluttajien välinen yhteistyö käynnistyi Tampereella pidetystä seminaarista syksyllä 2009. OK!Akatemian 11. seminaaria vietetään 25.-26.8. Tampereella.

Lisätietoja:

Johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen
liisa.tenhunen-ruotsalainen(a)tat.fi
puh. 040 545 2198

Lue lisää edellisvuosien OK!Akatemiasta

Vastuullisuus on nyky-yritykselle sekä arvo että kilpailuetu

Välitetään vähän enemmän

Digitaalisuus esillä opettajakouluttajien OK!Akatemiassa

Koripalloa ja kansantaloutta opettajankouluttajille

Tutustu myös