X

OK!Akatemia on TATin ja elinkeinoelämän vuosittain järjestämä kutsuseminaari opettajankouluttajille.

Seminaari pitää sisällään yritysvierailuja, ajankohtaisen talouskatsauksen sekä keskusteluja ja asiantuntijapuheenvuoroja vuosittain vaihtuvan teeman ympärillä. Tilaisuuden teemoina on ollut muun muassa koulujen ja yritysten välinen yhteistyö, kansainvälistyvä työelämä, digitalisuus työelämässä, tulevaisuuden osaamistarpeet, vastuullisuus sekä talousosaaminen.

TATin ja opettajankouluttajien välinen yhteistyö käynnistyi Tampereella pidetystä seminaarista syksyllä 2009. Vuoden 2021 webinaarina järjestettävän tilaisuuden teemana on Kestävän kasvun tekijät.

Lisätietoja:

Johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen
liisa.tenhunen-ruotsalainen(a)tat.fi
puh. 040 545 2198

Lue lisää edellisvuosien OK!Akatemiasta

Vastuullisuus on nyky-yritykselle sekä arvo että kilpailuetu

Välitetään vähän enemmän

Digitaalisuus esillä opettajakouluttajien OK!Akatemiassa

Koripalloa ja kansantaloutta opettajankouluttajille

Tutustu myös