X

Nuorten kuluttamiseen ja taloudelliseen käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu paljon eri tieteenaloilla, mutta tieto on hajanaista eikä kuluttamisen digitalisoitumisen vaikutuksia kuluttajaksi oppimiseen tunneta vielä kunnolla.

DigiConsumers -tutkimushanke kehittää uudenlaisia digitaalisia työkalua ja oppimisen muotoja nuorten taloudellisen lukutaidon ja taloudellisten taitojen parantamiseksi digitaalisissa kulutusympäristöissä.

Hanke toteutetaan vuosina 2019–2025. Rahoittajana on Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN).

Jyväskylän yliopiston johtamassa konsortiossa ovat mukana Helsingin yliopisto, Vaasan yliopisto, Pellervon taloustutkimus PTT sekä Talous ja nuoret TAT.

Tutkimushankkeen viisi osa-aluetta:

  1. Nuoret kuluttajat digitaalisissa ympäristöissä
  2. Nuoren digitaalisiin- ja taloustaitoihin vaikuttavat tekijät
  3. Nuorten talousosaamiseen vaikuttavat tekijät, asenteet ja olosuhteet
  4. Pelilliset lähestymistavat ja talouskoulutuksen digitaaliset työkalut
  5. Vuorovaikutus, viestintä ja yhdessä kehittäminen

 

Seuraa tutkimushanketta:

Facebook
Twitter @ConsumersDigi
Lue lisää: DigiConsumers.fi

 

Lisätietoja:     
viestintäkoordinaattori Eija Seppänen
040 508 36 45
eija.seppanen(a)tat.fi

 

Tutustu myös