X

Hyvä käyttäjä,
Asiantuntijaverkosto.fi lopetti toimintansa 1.1.2019 alkaen vähäisen käyttöasteen vuoksi. 

TAT kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita kuluneista vuosista virtuaalivierailujen kehittämisen parissa. Toivomme, että etäyhteyksiä hyödynnetään jatkossakin koulu-yritysyhteistyössä madaltamaan kynnystä pitkien välimatkojen ja tiukkojen aikataulujen luomille esteille. Kiitos, että olet ollut mukana matkallamme!

***************************************

Koulujen ja työelämän välistä yhteistyötä on mahdollista toteuttaa myös virtuaalisesti. Asiantuntijaverkosto.fi on asiantuntijapankki, josta yläkoulun ja toisen asteen opettajat sekä opinto-ohjaajat voivat kutsua eri alojen ammattilaisia vierailulle oppitunneilleen etäyhteyden välityksellä. Virtuaalisen asiantuntijavierailun avulla on mahdollista tuoda oppitunnille tietoa ja yhteyksiä työelämästä välimatkoista riippumatta.

Virtuaaliasiantuntijan avulla voi tuoda oppitunnille konkreettisia yhtymäkohtia työelämässä tarvittavasta osaamisesta, alavaihtoehdoista, urapoluista tai esimerkiksi uusista innovaatioista. Asiantuntija nivoo opetettavan aiheen yhteen työelämän kanssa. Virtuaalivierailun voi tehdä lähelle tai kauas, yritykseen, järjestöön tai esimerkiksi korkeakouluun.

Etsi verkkosivuilta eri oppiaineisiin sopivia asiantuntijoita kätevän hakutoiminnon avulla. Rekisteröitynyt käyttäjä voi lähettää vierailukutsun asiantuntijakortin kautta. Opettaja tai opinto-ohjaaja sopii yhdessä asiantuntijan kanssa etävierailun aiheen, ajankohdan ja keston. Etäyhteys voidaan muodostaa millä tahansa tekniikalla, oli se sitten Adobe Connect, Skype tai esimerkiksi Google Hangouts.

Asiantuntijaverkosto palvelee myös ruotsinkielisiä kouluja Expertnätverk-nimen alla.

 

Tutustu myös