X

Framtidsseminarium onsdagen den 17 november kl. 10–12!

Hur ser unga på deras framtida arbetsliv? Vilka branscher intresserar dem mest? Finns det någon skillnad mellan flickors och pojkars framtidsplaner? Bland annat dessa frågor får du svar på under Ekonomi och ungdom TATs svenskspråkiga Framtidsseminarium, som ordnas tillsammans med SFV! Evenemanget är riktat till alla intresserade, men speciellt till rektorer, lärare, studiehandledare och bildningsdirektörer.

Livestreamingen sker onsdagen den 17.11 kl. 10–12 från Apogees studio i Böle och eventet spelas även in för senare användning. På plats kommer vi att ha aktuella talare och en paneldiskussion on ungas framtid, som ska handla om ungas arbetslivslandskap och företagande.

Programmet för det två timmar långa seminariet ser ut enligt följande:

10:00 Arnella Nyman, projektchef och ansvarig för TATs svenskspråkiga tjänster, öppnar evenemanget

10:05 Jenni Järvelä, Ekonomi och ungdom TATs verkställande direktör, hälsar alla välkomna

10:10 Niklas Wahlström, SFV:s sektorsansvarig för utbildning, öppnar diskussionen

10:20 Arnella Nyman redogör för resultaten i undersökningen TAT Ungas framtidsrapport 2021 och berättar hur ungas framtidsvyer gällande arbetsliv, ekonomi och företagsamhet ser ut

10:40 Jenni Haapala, regionkoordinator, berättar om TAT Företagsbyns verksamhet i Österbotten

10:50 Jenny Holming, kontaktchef för Företagsbyn, berättar om TAT Företagsbyn i huvudstadsregionen samt hur Företagsbyarnas verksamhet svarar på utmaningarna som kommit fram i undersökningen

11:05 Paneldiskussion om ungas framtida arbetsliv, som paneldeltagare har vi:

  • Mikko Ollikainen, riksdagsledamot, svenska riksdagsgruppen
  • Gunilla Holm, professor i pedagogik, Helsingfors Universitet
  • Victor Dahlberg, ung företagare och medlem i Svensk Ungdom
  • Moa Kola, lärare i tyska, franska och företagande

11:45 Tid för frågor och diskussion

Välkommen och följa med en intressant och mångfasetterad diskussion om ungas framtid!

Anmäl dig här eller till arnella.nyman@tat.fi redan idag – du får länken till Livestreamingen några dagar innan evenemanget.

Här kan du ladda ner publikationen Ungas arbetslivslandskap

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten i TAT Ungas framtidsrapport visar bland annat att 81 % av de unga vars föräldrar har universitetsexamen och 36 % av de unga vars föräldrar har yrkesexamen planerar att söka sig till gymnasiet efter grundskolan. 14 % av unga med föräldrar av vilka ingendera arbetar tror inte att de kommer att hitta en lämplig arbetsplats åt sig i framtiden. Med andra ord har det exempel som vi vuxna runt den unga ger en stor betydelse – vi ska arbeta tillsammans för att unga ska bli inspirerade av arbetslivet. Låt oss prata gott om jobbet!

TAT Ungas framtidsrapport: Datainsamlingen i undersökningen gjordes med ett elektroniskt frågeformulär 1.3–1.4.2021. Enkäten besvarades av 14 939 unga, var av 11 486 var högstadieelever, 2 168 gymnasieelever och 1 285 yrkeselever. Av respondenterna var 7 813 flickor och 6 117 pojkar. Forskningsföretaget Insight360 Oy genomförde undersökningen på̊ uppdrag av Ekonomi och ungdom TAT rf.