X

Earth school tarjoaa animaatioita ja tehtäviä kestävän tulevaisuuden opiskeluun

Tänä keväänä on ollut erityisen suuri tarve digitaaliselle oppimateriaalille, kun koronapandemian vuoksi yli miljardi lasta ja nuorta ei ole päässyt kouluun. Tästä syystä YK:n ympäristöohjelma UNEP ja oppimisen videopalvelu TED-Ed julkaisevat kevään aikana Earth school -oppimiskokonaisuuden, joka jakaantuu 30 eri teemaan kuten ilmastonmuutokseen, energiaan, liikkumiseen, ruokaan, muovijätteisiin ja muihin kestävän tulevaisuuden kysymyksiin. Kullekin teemalle on varattu oma päivänsä, ja erityisesti videoihin ja animaatioihin painottuvat sisällöt julkaistaan päivä kerrallaan Earth school -nettisivuilla siten, että viimeinen teemapäivä julkaistaan 2. kesäkuuta. Katsomista ja tekemistä on tarjolla kaiken ikäisille oppijoille.

Earth school on valtavan yhteistyön tulos, ja Suomestakin mukana on ollut lukuisia tahoja. Myös TAT on ollut mukana tekemässä kiertotalouden materiaaleja. Kiertotaloushan on systeeminen muutos koko yhteiskuntaan, ja tarkoituksena on tuottaa taloudellista hyvinvointia, mutta lopettaa luonnonvarojen ylikulutus.

– Kiertotalous on monimutkainen ilmiö ja sitä voi olla vaikea ymmärtää. Tästä syystä TAT on tehnyt kuluneen lukuvuoden aikana useita animaatioita, joiden avulla kiertotalouden salat avautuvat paremmin, kertoo TATin kiertotalousasiantuntija Päivi Kosunen.

Näitä animaatioita on nyt mukana Earth school -kokonaisuudessa, ja ne löytyvät myös TATin YouTube-kanavalta. Animaatioista löytyy myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot.

Vaikka suomalaiset lapset ja nuoret rientävät kesälomille jo ennen Earth school -projektin viimeisiä teemapäiviä, niin opettajien kannattaa pistää oppimiskokonaisuus mieleen. Nettisivu ja sen materiaalit jäävät vapaaseen käyttöön toistaiseksi, joten sitä kannattaa hyödyntää myös ensi lukuvuonna.