X

Duunikoutsi-sovellus on nuorten työelämävalmentaja, joka auttaa tunnistamaan vahvuuksia ja taitoja sekä haastaa TET-paikan, kesätöiden tai seuraavan unelmatyön hakuun. Duunikoutsi sisältää motivoivia vinkkejä ja haasteita, joita suorittamalla kertyy tarvittava tieto työelämää varten. Sovelluksen robokoutsi suosittelee tekoälyn avulla opeteltavia aiheita ja tekee arviointikartalla etenemisen sekä oppimisen näkyväksi. Ensimmäistä kesätyöpaikkaa tai pidempiaikaista työtä hakeva nuori saa myös osaamispohjaisen CV:n, joka on valmiiksi täytetty Duunikoutsin tehtävien pohjalta.

Duunikoutsi ohjaa ja auttaa nuorta:

Sovelluksen on kehittänyt Talous ja nuoret TAT yhdessä Oikotie Työpaikkojen, SAK:n, EK:n ja OKM:n kanssa. Sovelluksen teknisestä toteutuksesta vastaavat 10Monkeys ja Headai. Sovelluksen ensimmäinen versio julkaistiin toukokuussa 2019. Duunikoutsi palkittiin keväällä 2020 vuoden parhaana digitaalisena oppimisratkaisuna eOppimiskeskuksen järjestämässä eEemeli-kilpailussa.

Duunikoutsi on ladattavissa Google Play -kaupasta ja Apple Storesta. Lisätietoa Duunikoutsista ohjaamisen tukena ja TET-jaksojen yhteydessä sivulla kunkoululoppuu.fi/duunikoutsi.

Varsinais-Suomi: Nuorten digitaalinen työelämätaitojen valmennuskokonaisuus

Talous ja nuoret TAT on käynnistänyt syksyllä 2021 yhteishankkeen Turun kaupungin kanssa nuorten työllistymisen tukemiseksi Varsinais-Suomen alueella. Tarkoituksena on kehittää digitaalinen työelämätaitojen valmennuskokonaisuus, jossa hyödynnetään Duunikoutsi-sovellusta. Hanke rahoitetaan osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen myöntämä rahoitus Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR) ja Varsinais-Suomen liiton myöntämä Alueiden kestävän kehityksen ja elinvoiman tukeminen määräraha rahoittavat vuoteen 2023 kestävää hanketta.

Hanke kohdentuu Turun ja Varsinais-Suomen alueen toisen ja kolmannen asteen opiskelijoihin, työttömiin, työmarkkinoiden ulkopuolella oleviin nuoriin, maahanmuuttajiin sekä erityistuen tarpeessa oleviin nuoriin. Sovellukseen tuodaan esimerkiksi maahanmuuttajanuoria palvelevat kieliversiot, jotta ymmärrys työelämäsanastosta ja työn merkityksestä nuorille voidaan avata entistä paremmin.

Hankkeen tavoitteena on tarjota ennakoivaa ja syrjäytymistä ehkäisevää työelämävalmennusta nuorille ja tuoda työelämätaitojen valmennuskokonaisuus digitaalisesti tekoälyä hyödyntäen Duunikoutsi-sovellukseen. Laajemmin hankkeen tavoitteena on, että nuoret, ohjausalan toimijat ja opetushenkilöstö saavat ajantasaista sekä oikeaa tietoa työelämästä, työelämässä tarvittavista taidoista ja työelämätaitoja tukevista välineistä.

Lisätietoja:

Essi Lehtovaara, projektipäällikkö

essi.lehtovaara@tat.fi

 

Varsinais-Suomen hanke:

Meija Hietarinta, projektikoordinaattori

meija.hietarinta@tat.fi