X

Vuonna 2017 pilotoitu ja runsaasti kehuja saanut Critical Friends – rehtorit ja yritysjohtajat yhdessä -vertaismentorointiohjelma saa jatkoa. Tänä vuonna TAT kutsuu mukaan koulutusohjelmaan opinto-ohjaajia peruskouluista, lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista. Opot saavat sparrausparikseen henkilöstöhallinnon ammattilaisen.

Opinto-ohjaajille suunnatussa Critical Friends -koulutuksessa ratkotaan työelämätaitojen ja työelämän pelisääntöjen ydinkysymyksiä. Kullakin osallistujalla on työparinaan HR-ammattilainen, joka pyritään löytämään maantieteellisesti mahdollisimman läheltä kunkin opinto-ohjaajan koulua. Mukana olevilla henkilöstöhallinnon osaajilla on jokaisella omat vahvuusalueensa, esimerkiksi rekrytointi tai osaamisen kehittäminen.

Koulutus sisältää vuonna 2018 kolme lähitapaamisjaksoa (2 + 1 + 1 päivää). Lähitapaamisissa otetaan käyttöön ryhmän omaa osaamista ja jaetaan tietoa sekä taitoja vastavuoroisesti. Lähijaksojen lisäksi osallistujat suorittavat erilaisia etätehtäviä, kuten käyvät varjostamassa sparrausparinsa työpäivää sekä tekevät paristaan ohjaaja-analyysin. Osallistujat saavat vuoden päätteeksi osallistumistodistuksen.

Koulutusohjelman rahoittaa TAT ja se on osallistujille maksuton. Mukana olevat opinto-ohjaajat vastaavat omista matka- ja majoituskustannuksistaan.

Ensimmäinen lähitapaaminen järjestetään maalis-huhtikuun vaihteessa Tampereella. Kahden muun lähijakson ajankohdat ja sijainnit tarkentuvat osallistujatietojen selvittyä. Ensimmäinen oppimistehtävä tulee tehdä maaliskuun aikana.

Kiinnostuitko? Opinto-ohjaajien ilmoittautuminen on käynnissä 5.−25.2.2018. Mukaan valitaan 15 osallistujaa. Valinta tehdään hakijoiden motivaatiotekstien pohjalta. Mukaan toivotaan osallistujia mahdollisimman laajasti eri puolilta Suomea.
Valinnoista ilmoitetaan viimeistään 2.3.2018.

Ilmoittautuminen on päättynyt. Kiitämme mielenkiinnosta!

Lisätiedot:

Tuottaja Auri Kohola
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT
auri.kohola(a)tat.fi
puh. 040 823 9803