X

Vuonna 2017 pilotoitu ja runsaasti kehuja saanut Critical Friends – rehtorit ja yritysjohtajat yhdessä -vertaismentorointiohjelma on saanut jatkoa. Keväällä 2018 käynnistyi opinto-ohjaajien sekä HR-ammattilaisten yhteinen koulutus, jonka keskiössä on työelämätaitojen ja työelämän pelisääntöjen ydinkysymykset. 12 työskentelyparia sparraa toisiaan vuoden loppuun saakka.

Mukana koulutuksessa on peruskoulujen ja toisen asteen opinto-ohjaajia eri puolilta Suomea. Heitä sparraavat HR-ammattilaiset seuraavista yrityksistä: Fazer Finland, Freeport Cobalt, Leanware, Liedon Säästöpankki, Personalhuset Staffing Group, Pirkanmaan Osuuskauppa, Ponsse, Saarioinen, Siivouspalvelu Kota, Telatek, UPM Kymmene sekä Vincit.

Opetushallitus on myöntänyt TATille lisärahoitusta kahden uuden Critical Friends -ryhmän aloittamiseen. Vuoden 2019 alusta käynnistyy ryhmät rehtoreille ja yritysjohtajille sekä opinto-ohjaajille ja HR-ammattilaisille. Molempiin ryhmiin valitaan 15 koulun ja 15 yrityksen edustajaa.

Vuoden 2019 ryhmiin haetaan yritysedustajia elo-syyskuussa 2018. Opinto-ohjaajat ja rehtorit voivat hakea mukaan ryhmiin lokakuussa.

Critical Friends pähkinänkuoressa

Critical Friends on vertaismentorointiohjelma, joka yhdistää koulut ja yritykset paikallisesti. Yhdeksän kuukautta kestävässä pari- ja ryhmätyöskentelyssä kehitetään osallistujien asiantuntijuutta ryhmästä riippuen johtamisessa, viestinnässä, osaamisen tunnistamisessa, työelämätaidoissa ja nuorten ohjaamisessa työelämään.

Jokainen koulutukseen mukaan valittu osallistuja saa rinnalleen oman työparin, kriittisen ystävän, joka pyritään löytämään maantieteellisesti mahdollisimman läheltä. Tavoitteena on rakentaa yrityksen ja koulun välille mielekästä yhteistyötä, joka toivottavasti jatkuu myös koulutusohjelman jälkeen.

Toiminnan keskiössä on parityöskentely, jonka lisäksi tavataan ryhmänä. Koulutus sisältää kolme lähitapaamisjaksoa (2 + 1 + 1 päivää). Lähitapaamisissa otetaan käyttöön ryhmän omaa osaamista ja jaetaan tietoa sekä taitoja vastavuoroisesti. Lähijaksojen lisäksi osallistujat suorittavat erilaisia etätehtäviä, kuten käyvät varjostamassa sparrausparinsa työpäivää sekä tekevät paristaan osaamisanalyysin.

Yrityksille koulutus tarjoaa kanavan yhteiskuntavastuun toteuttamiseen, yhteistyömahdollisuuksia lähikoulujen kanssa, kanavan kuulla tulevaisuuden työntekijöistä ja heidän asenteistaan sekä innostaa nuoria omalle toimialalle. Koulusta tulevan parin kanssa on mahdollista reflektoida omaa johtaja- tai ohjaajaprofessiotaan ilman kilpailuasetelmaa.

Vuoden 2019 koulutusohjelmat rahoittavat Opetushallitus ja TAT. Koulutus on osallistujille maksuton. Mukana olevat opinto-ohjaajat vastaavat omista matka- ja majoituskustannuksistaan.

Haluatko mukaan ohjelmaan? Vuoden 2019 koulutuksiin etsitään nyt yritysedustajia. Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!

 

Lisätiedot:

Tuottaja Auri Kohola
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT
auri.kohola(a)tat.fi
puh. 040 823 9803