X

”Virkistävä, näkemyksiä laajentava ja hyvin opettavainen koulutus. Opin todella paljon yritysmaailman johtamisesta ja arvoista. Samalla oma työ sai perspektiiviä ja suhteutui uudella tavalla kokonaisuuteen.”

Vuonna 2017 pilotoitu ja runsaasti kehuja saanut Critical Friends – koulut ja yritykset yhdessä -vertaismentorointiohjelma on saanut jatkoa. Keväällä 2018 käynnistyi opinto-ohjaajien sekä HR-ammattilaisten yhteinen koulutus, jonka keskiössä on työelämätaitojen ja työelämän pelisääntöjen ydinkysymykset.

Opetushallitus on myöntänyt TATille lisärahoitusta kahden uuden Critical Friends -ryhmän aloittamiseen. Vuoden 2019 alusta käynnistyvät omat ryhmänsä rehtoreille ja yritysjohtajille sekä opinto-ohjaajille ja HR-ammattilaisille. Molempiin ryhmiin on nyt valittu osallistujat  peruskouluista ja toisen asteen oppilaitoksista sekä yrityksistä.

Critical Friends pähkinänkuoressa

Critical Friends on vertaismentorointiohjelma, joka yhdistää koulut ja yritykset paikallisesti. Noin yhdeksän kuukautta kestävässä pari- ja ryhmätyöskentelyssä kehitetään osallistujien asiantuntijuutta ryhmästä riippuen johtamisessa, viestinnässä, osaamisen tunnistamisessa, työelämätaidoissa ja nuorten ohjaamisessa työelämään.

Jokainen koulutukseen mukaan valittu osallistuja saa rinnalleen oman työparin, kriittisen ystävän, joka pyritään löytämään maantieteellisesti mahdollisimman läheltä. Tavoitteena on rakentaa yrityksen ja koulun välille mielekästä yhteistyötä, joka toivottavasti jatkuu myös koulutusohjelman jälkeen.

Toiminnan keskiössä on parityöskentely, jonka lisäksi tavataan ryhmänä. Koulutus sisältää kolme lähitapaamisjaksoa (2 + 1 + 1 päivää). Lähitapaamisissa otetaan käyttöön ryhmän omaa osaamista ja jaetaan tietoa sekä taitoja vastavuoroisesti. Lähijaksojen lisäksi osallistujat suorittavat erilaisia etätehtäviä, kuten käyvät varjostamassa sparrausparinsa työpäivää sekä tekevät paristaan osaamisanalyysin.

”Tiiviit lähipäivät, mutta sitäkin antoisammat! Päivät havainnollistivat töidemme samankaltaisuutta, mutta myös erilaisuutta. Tämä oli mielenkiintoista ja silmiä avaavaa!”

Yrityksille koulutus tarjoaa kanavan yhteiskuntavastuun toteuttamiseen, yhteistyömahdollisuuksia lähikoulujen kanssa, kanavan kuulla tulevaisuuden työntekijöistä ja heidän asenteistaan sekä innostaa nuoria omalle toimialalle. Koulusta tulevan parin kanssa on mahdollista reflektoida omaa johtaja- tai ohjaajaprofessiotaan ilman kilpailuasetelmaa.

Koulutukseen osallistuminen vie aikaresurssia neljän lähitapaamispäivän lisäksi noin 20 tuntia.

Vuoden 2019 koulutusohjelmat rahoittavat Opetushallitus ja TAT. Koulutus on osallistujille maksuton. Mukana olevat opinto-ohjaajat ja rehtorit vastaavat omista matka- ja majoituskustannuksistaan.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!

Lisätiedot:

Tuottaja Auri Kohola
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT
auri.kohola(a)tat.fi
puh. 040 823 9803

 

 

Critical Friends -koulutusohjelmissa vuosina 2017 ja 2018 ovat olleet mukana seuraavat yritykset: 

Atria, Eventio, Fazer Finland, Freeport Cobalt, Iisi Up, Junttan, Kaakon viestintä, Kemppi, Kirkon Ulkomaanapu, Leanware, Liedon Säästöpankki, Milapro/Familiar, Musti ja Mirri, Neste, Netprofile, Personalhuset Staffing Group, Pirkanmaan Osuuskauppa, Ponsse, Ravintolakolmio, Saarioinen, Saintex, Salomaa yhtiöt, Siivouspalvelu Kota, SITRA, SOK, Solteq, Telatek, Turun kauppakamari, UPM Kymmene, Valio, Valmet, Vincit sekä Yrittäjät.