X

Rehtoreille suunnatun Critical Friends -koulutuksen tavoitteena on ratkoa johtamisen ydinkysymyksiä. Kullakin rehtoreista on työparinaan yritysjohtaja, joka sparraa häntä esimiestyössä. Mukana olevilla johtajilla on jokaisella omat vahvuusalueensa, esimerkiksi kriisiviestintä tai innovointi.

Koulutus sisältää kolme läsnäolojaksoa, joiden aikana on tarkoitus jakaa tietoa ja taitoja vastavuoroisesti. Ensimmäisen kerran osallistujat tapasivat tammikuussa 2017 Tampereella. Toinen tapaaminen järjestetään huhtikuun lopulla Jyväskylässä ja kolmas elo-syyskuun vaihteessa Tallinnassa.

Niin sanottujen etäjaksojen aikana rehtorit ja yritysjohtajat tutustuvat puolestaan toistensa työhön esimerkiksi varjostamalla työparia tämän työpaikalla.

Vuoden kestävässä pilottikoulutuksessa on mukana 21 koulua ja yritystä:

Koulut:

Yritykset:

Lisätiedot:

Johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT
liisa.tenhunen-ruotsalainen(a)tat.fi
puh. 040 545 2198