X

Mun elämä, mun vastuu -virtuaalioppitunti opettaa lapsille taloustaitoja myös ensi lukuvuonna

17.6.2021
/

Talous ja nuoret TAT toi marraskuussa 2020 alakouluille 4.−5.-luokkalaisille suunnatun virtuaalisen oppitunnin, jonka avulla lapset oppivat vastuullisina yhteiskunnan jäseninä toimimista sekä syventävät ymmärrystään omistajuudesta ja taloustaidoistaan. Nyt yhteistyö ja virtuaalioppitunti saavat jatkoa!

hyvää työtä nuori

Ryhmäpaine alavalinnoissa ja poikien työelämätaidot huolestuttivat nuoria dialogitilaisuudessa

8.6.2021
/

Nuorten tulevaisuusraportti on herättänyt laajaa keskustelua ja mielenkiintoa nuorten näkemyksistä työelämään liittyen. Järjestimme Varman ja Itlan kanssa yhdessä aiheen tiimoilta kaksi dialogitilaisuutta, joissa nuoret itse syventyivät tutkimustuloksiin laajemmin. Dialogitilaisuudet toteutettiin…

Rahasta puhuminen ja nuorten oman talouden hallinnan tukeminen on terveysteko

27.5.2021
/

TAT haluaa yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa lisätä rahasta puhumista nuorten keskuudessa ja tukea nuorten oman talouden hallinnan taitojen karttumista. Näillä on vahva yhteys nuoren hyvinvointiin ja tulevaisuuteen. Syksyllä 2021 TAT tarjoaa…

TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2021 -tutkimus

Tyttöjen kiinnostus johtajuuteen nousussa, perinteinen sukupuolijakauma pätee edelleen tulevaa alaa valitessa

24.5.2021
/

TAT Nuorten tulevaisuusraportti -tutkimus kartoitti maaliskuussa lähes 15 000 yläkoululaisen, lukiolaisen ja ammatillisen opiskelijan näkemyksiä tulevasta työelämästä. Tuloksista käy ilmi, että tyttöjen kiinnostus johtajuuteen on kasvussa. Niin tyttöjen kuin poikienkin ajatukset tulevasta alasta ovat kuitenkin edelleen hyvin perinteisiä. Tyttöjä kiinnostavat jo valmiiksi naisvaltaiset alat, poikia miesvaltaiset. Vanhempien koulutustausta ja työllisyystilanne vaikuttavat vahvasti nuoren valintoihin. Nuoret saavat työelämätietoa paitsi koulusta ja vanhemmilta sekä ystäviltä, myös laajasti digitaalisten kanavien kautta.

TATin Yrityskylälle merkittävä apuraha Lapin rahastolta

22.5.2021
/

TATin Yrityskylän laajeneminen Lapin alueelle sai 40 000 euron suuruisen apurahan Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahastolta. Apurahan on tarkoitus vauhdittaa Yrityskylän yläkoulun oppimisympäristön perustamista Lappiin. Yrityskylän on tavoitteena aloittaa toimintansa Lapissa…

TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2021 -tutkimus julki 24.5.

20.5.2021
/

Lähes 15 000 yläkoululaista, lukiolaista ja ammatillista opiskelijaa vastasi maaliskuussa 2021 kysymyksiimme työelämänäkymistään ja tulevaisuudensuunnitelmistaan. Pian on aika julkistaa tulokset.

Uusi Yrityskylä yhdeksäsluokkalaisille avataan Lappeenrantaan

20.5.2021
/

Yrityskylä Kaakkois-Suomi tarjoaa yrittäjyyskasvatusta ja maistiaisen työelämästä Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Etelä-Savon kuntien kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille. Yrityskylä Kaakkois-Suomessa vierailee lukuvuoden aikana yhteensä noin 6 000 oppilasta.  Yrityskylä Alakoulu on toiminut Lappeenrannassa vuodesta 2015 ja ensi lukuvuonna Lappeenrantaan…

Uusi Yrityskylä Häme kuudesluokkalaisille avataan Lahteen

12.5.2021
/

Kansainvälisesti palkittu koulutusinnovaatio Yrityskylä Alakoulu aloittaa toimintansa lukuvuonna 2021–2022 Lahdessa. Yrityskylä Häme tarjoaa yrittäjyyskasvatusta Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen, Uudenmaan ja Etelä-Savon kuntien kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille. Yrityskylä Hämeen sijoittuminen Lahteen on jatkumoa aikaisemmalle…