X

Tulevaisuuteen mennään sitoutuneiden opettajien voimalla!

9.4.2021
/

OAJ:n kampanjan mukaisesti sitoutuneet opettajat tekevät tulevaisuuksia. Opettaminen ei ole vain tietojen ja taitojen siirtämistä, vaan tulevaisuuksien tekemistä oppilaille ja meille kaikille täällä Suomessa. Opettajien jatkuva oman ammattitaitonsa kehittäminen on…

Yrittäjyyskasvatuksen ytimessä on rohkaista nuorta uskomaan omiin kykyihinsä

6.4.2021
/

Haastattelin tässä eräänä päivänä Yrityskylässä vierailevia 6. luokkalaisia ja kysyin, mitä koulun oppitunneista ja Yrityskylä-päivästä oli jäänyt mieleen. Toistuva vastaus oli se, että kivaa oli päästä käytännössä kokeilemaan työelämää, ja…

Osaamisen sivistys ja sivistyksen osaaminen

31.3.2021
/

Arno Kotro mietti Suomen kuvalehden esseessään ”Lukio meni rikki” (SK 12.3.2021) sitä, että lukiovuosien pitäisi olla kasvun, ilon ja itsensä etsimisen aikaa, mutta että lukiosta on tullut nyt ylioppilaskirjoituksiin valmentava…

Nuoren askelia kohti tulevaisuutta voidaan tukea opettamalla työelämästä, taloudesta ja yrittäjyydestä

30.3.2021
/

Tulevaisuuden työelämä puhuttaa. Tiedetään, että työelämä on muuttumassa kiihtyvällä vauhdilla. Nuorten urapolut tulevat olemaan monimuotoisia ja tulevaisuuden työelämässä tarvitaan niin erilaisia osaajia kuin taitojakin. Vaikka tulevaisuuden työelämä on vielä arvailujen…

Maailma muuttuu, kun aktiivisesti muutamme sitä kielen ja kuvastonkin avulla   

29.3.2021
/

Millä tavalla miellämme toivottavat työelämätaidot? Mitä menestyminen työelämässä tarkoittaa? Entä työelämän merkityksellisyys? Muun muassa edellä mainittuja teemoja pohdimme yhdessä sukupuoli- ja kulttuuritietoista ohjausta kehittävän Potentiaali-hankkeen kanssa tarkastellessamme Talous ja nuoret TATin Duunikoutsi-sovelluksessa erityisesti sen kieltä…

Onnistunut talousopetus lisää yhdenvertaisuutta – 5 vinkkiä talousopetuksen parissa työskenteleville

24.3.2021
/

Oman talouden hallinnan taidot ovat yksi avain itsestään huolehtimiseen. Nuoret kuitenkin lähtevät hyvin eri viivoilta harjoittelemaan omaa rahankäyttöään. Esimerkiksi vanhempien sosioekonominen tilanne ja rahankäytön mallit vaikuttavat lapsiin ja nuoriin. Laadukkaalla ja onnistuneella talousopetuksella voimmekin lisätä nuorten talousosaamisen yhdenvertaisuutta ja vaikuttaa osaltamme myös siihen, että tulotasojen periytyminen vähenisi.  

Tasa-arvo tehdään todeksi puheella, asenteella ja teoilla

19.3.2021
/

Tänään vietetään 19.3. Minna Canthin päivää, joka on samalla tasa-arvon päivä. Tasa-arvon mallimaaksi usein kutsutulla Suomellakin on silläkin vielä parannettavaa. Työelämästä puhuttaessa, Suomessa ihmisten alavalinnat ovat Euroopan sukupuolittuneimpia ja naiset…

Sanna Fingerroos

Toivoa ja mahdollisuuksia toteuttamassa

15.3.2021
/

Julkisuudessa on viime aikoina ollut hyvin paljon esillä nuorten hyvinvointi, menetetyt yhteisölliset vuodet ja tapahtumat, sekä nuorten kuluttamisen muutos korona-aikana. Lisäksi mediassa on noussut esiin kesätyöpaikkojen vähyys ja nuorten huoli…