X

Business-kurssien pedagogiikka tunnustetusti ajan tasalla

Yrityselämän nuoret sukupolvet

Yrityselämän nuoret sukupolvet sai digitaalisille business-kursseilleen Kokoa Standardin myöntämän pedagogisen laatusertifikaatin

Kokoa Standard on suomalainen yritys, joka myöntää pedagogisia laatusertifikaatteja edistyneille opetusteknologian ratkaisuille. Sertifikaatin saaminen edellyttää, että ratkaisussa on osattu ottaa huomioon erityisen hyvin ajanmukaiset oppimistavoitteet. Arvioinnin kohteena ovat mm. tulevaisuuden taitojen vahvistaminen, pedagoginen lähestyminen sekä ratkaisun yleinen käytettävyys. Alle puolet hakeneista saa sertifikaatin. Kokoa Standard -sertifikaatti

Digitaaliset business-kurssit vastaavat sertifikaatin edellytyksiin erityisen hyvin. Tämä tarkoittaa sitä, että kursseilla on mahdollisuus saavuttaa erinomaisia oppimistuloksia. Kurssien pedagogista käsikirjoitusta on suunniteltu yhteistyössä Helsingin yliopiston kasvatuspsykologian tutkimusryhmän kanssa ja kurssisisältöjen tuotannossa on hyödynnetty laajalti moniammatillista yhteistyötä.

Syväluotaavan ja oppimistieteellisiin mittareihin nojautuvan pedagogisen arvion perusteella seuraavat asiat nousevat selvästi business-kurssien vahvuuksiksi:

  • Kurssilla opitaan kattavasti kansainväliseen liiketoimintaan sekä yrittäjyyteen liittyviä taitoja. 
  • Hyödynnettävissä on erittäin kokonaisvaltainen valikoima multimodaalista materiaalia (mm. video, kuva, teksti, kysely) sekä monipuolisia harjoituksia, jotka sopivat hyvin erityyppisille oppijoille. 
  • Harjoitukset ovat tavoitekeskeisiä ja tavoitteet ovat selkeitä ja helposti sisäistettävissä. 
  • Kurssilla eteneminen edellyttää opiskelijoita uppoutumaan täysin tarjolla oleviin materiaaleihin ja harjoituksiin. 
  • Vuorovaikutus toisten opiskelijoiden kanssa on merkityksellistä ja helppoa. 
  • Kurssimateriaaleilla on vahva yhteys todelliseen maailmaan. 

Keskustelut Kokoan arvioitsijoiden kanssa sekä heiltä saatu kirjallinen arviointiraportti innostaa kehittämään entisestään business-kurssien pedagogista käsikirjoitusta. Toinen tärkeä kehitystyötä eteenpäin vievä voima muodostuu käyttäjiltä saadusta rakentavasta palautteesta.

Saadun palautteen pohjalta kehitetään etenkin arviointiin liittyviä käytäntöjä sekä tuetaan opiskelijoiden motivaatiota ja sitoutumista. Tämä toteutetaan mm. vahvistamalla kurssien kokemuksellisuutta ja tarinallisuutta. Tavoitteena on löytää yhdessä parhaat mahdolliset pedagogiset käytännöt tukemaan teknologiavälitteistä opiskelua business-kurssien ympäristössä.

Kaikkeen merkitykselliseen ja eteenpäin vievään toimintaan liittyy oppiminen. Kehittämällä kunnianhimoisesti digitaalisia sisältöjämme haluamme olla jatkossa entistäkin vahvemmin tukemassa nuoria tuossa tulevaisuutta rakentavassa oppimisessa.

 

Kysy lisää business-kurssien pedagogiikasta:

Lauri Vaara
Pedagoginen asiantuntija
Yrityselämän nuoret sukupolvet
lauri.vaara(a)tat.fi