X

Bisneskurssit ovat osa Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston valikoimaa

Uuden lukiolain myötä lukiot aloittavat entistä tiiviimmän yhteistyön korkeakoulujen kanssa. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto koordinoi lukiolaisille yhteensä 11 Jyväskylän yliopiston kurssia eri tieteenaloilta. Näistä kursseista kaksi on tehty yhteistyössä TATin kanssa.

TATin maksuttomien Bisneskurssien oppimateriaalit ovat syksystä alkaen yhä useamman lukiolaisen opiskeltavissa. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto avaa lukiolaisille oman kurssivalikoiman, jossa on osana kaksi TATin kanssa yhdessä tehtyä orientoivaa opintojaksoa: Globaalit markkinat ja vastuullinen liiketoiminta sekä Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen. Kurssit ovat vapaasti kenen hyvänsä lukiolaisen opiskeltavissa maksutta.

TATin opintojaksot ovat Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opetussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija tulee valituksi kyseisiin tutkinto-opintoihin, opintosuoritukset ovat täysimääräisesti hyväksiluettavissa. Ne hyväksytään myös lukion suorituksiin.

”Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto on Suomen ehdoton edelläkävijä kattavalla tarjonnallaan. Halusimme yhdistää voimamme ja tuottaa laadukkaita kursseja lukiolaisille. TATin kehittämät Bisneskurssit tuovat kurssitarjontaan tärkeitä työelämätaitoja”, TATin johtaja Mikko Hakala sanoo.

”TAT valikoitui kumppaniksemme, sillä halusimme vahvistaa työelämänäkökulmaa kurssitarjonnassamme”, kommentoi Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston johtaja Jukka Lerkkanen.

Jyväskylän yliopiston avoimella yliopistolla on pitkä kokemus vuorovaikutteisesta verkko-opetuksesta. Lukiolaisille suunnatut opintojaksot tarjotaan verkko-opintoina, joten ne voi suorittaa joustavasti opiskelijan asuinpaikasta ja lukion sijainnista riippumatta. Tarjolla oleviin opintojaksoihin voi tutustua osoitteessa avoin.jyu.fi/opinnot-lukioille.

Bisneskursseilta talous- ja työelämäosaamista toiselle asteelle

TATin tuottamia Bisneskursseja on ollut mahdollista opiskella lukioissa jo kahden vuoden ajan. Oppilaitoksilla on mahdollisuus ottaa osia kursseista tai kurssit sellaisenaan kurssivalikoimaansa. Tällä hetkellä kurssit ovatkin jo noin 70 lukiossa käytössä.

Yhteistyö Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kanssa mahdollistaa liiketoimintaosaamisen opiskelun lukiossa. Opiskelija voi tehdä verkko-opintoja avoimen yliopiston kautta itsenäisesti muiden lukio-opintojen rinnalla. Avoimen yliopiston kautta suoritetut kurssit ovat kahden opintopisteen kursseja. Lukiolta kurssien tarjoaminen vaatii ainoastaan rehtorin päätöksen siitä, että kurssit ovat lukion kurssitarjottimella.

”Meidän tavoitteemme on saada riittävä talousosaaminen kaikille nuorille. Bisneskurssit tuovat arvokasta liiketoimintaymmärrystä ja käytännön talous- ja työelämätaitoja opiskelijoille. On erittäin arvokasta, että materiaalimme tavoittavat nyt entistä useamman Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston ansiosta”, Hakala kertoo.

”Avoimen yliopiston lukioille tarjoamat opintojaksot ovat konkreettinen teko lukiolain edellyttämän yhteistyön mahdollistamiseksi. Haluamme olla tässä kehittämistyössä etujoukoissa ja uskomme, että lukioaikana saatu tuntuma korkeakoulumaailmaan madaltaa kynnystä jatko-opiskeluun ja varmentaa koulutus- ja uravalintoja”, Lerkkanen toteaa.

Bisneskurssien oppimateriaalit ovat tarjolla maksutta koko toiselle asteelle. Tänä vuonna TAT räätälöi kursseja ammatillisten oppilaitosten erityistarpeisiin sopiviksi kokonaisuuksiksi.