X

Avoin työpaikka: Aluepäällikkö, Yrityskylä Varsinais-Suomi

Yrityskylä on peruskoulun kuudensille ja yhdeksänsille luokille suunnattu yritteliäisyyteen kannustava yhteiskunnan, talouden ja työelämän oppimiskokonaisuus. Maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu Yrityskylä toimii valtakunnallisesti kahdeksalla alueella ja tavoittaa 70 000 oppilasta lukuvuodessa. Yrityskylä toimii yhteistyössä kaupunkien, kuntien, yritysten, oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa. Haluamme rohkaista nuoria löytämään oma paikkansa yhteiskunnassa tarjoamalla myönteisiä kokemuksia työelämästä,

Yrityskylä Varsinais-Suomi -oppimisympäristössä vierailee vuosittain noin 5000 kuudesluokkalaista ja yli 3000 yhdeksäsluokkalaista opettajineen. Yrityskylä Varsinais-Suomen tiimin muodostavat kaksi aluekoordinaattoria ja aluepäällikkö, jotka vastaavat toiminnan koordinoimisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä yhdessä valtakunnallisen Yrityskylä-tiimin sekä vastuuohjaajien kanssa. Aluekoordinaattori vastaa oppimiskokonaisuuden pedagogiikasta.

Aluepäällikön tehtävänä on Yrityskylä Varsinais-Suomen seuraavan toimintakauden (2019–2022) rahoituksen hankkiminen ja kasvun mahdollistaminen. Aluepäällikkönä huolehdit myös sidosryhmäyhteistyöstä alueella, erityisesti yhteydenpidosta kunta- ja yritysyhteistyökumppaneihin. Aluepäällikkö osallistuu myös Yrityskylän yhteiseen varainhankintaan kuten säätiöhakemusten laatimiseen sekä raportoimiseen. Työn luonne Yrityskylässä on nopeatempoista ja tilanteet muuttuvat vauhdikkaasti.

Odotamme sinulta osaamista ja näyttöjä menestyksekkäästä uuskumppanihankinnasta, kumppanuuksien hoitamisesta sekä muusta varainhankinnasta. Sinulla on hyvät myynti- ja neuvottelutaidot ja kykyä innostaa uusia yhteistyötahoja mukaan toimintaamme. Työskentelet jatkuvasti eri sidosryhmien kanssa, minkä vuoksi edellytämme erinomaisia yhteistyötaitoja. Odotamme sinulta hyviä projektinhallinnan taitoja ja erittäin itseohjautuvaa ja itsenäistä työotetta. Työssä vaaditaan lisäksi erinomaisia viestinnällisiä valmiuksia, erityisesti halua ja intoa kirjoittaa. Markkinoinnin ja konseptoinnin hallitseminen on etu. Odotamme sinulta joustavuutta ja avoimuutta uusien tilanteiden edessä. Edellytämme aluepäälliköltä tehtävään soveltuvaa koulutusta.

Työsuhde on määräaikainen, alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 30.6.2022 asti. Toimipiste on Kupittaalla, Turussa.

Lähetäthän hakemuksesi mahdollisimman pian, sillä täytämme tehtävän heti sopivan hakijan löydyttyä. Kuitenkin viimeistään 1.1.2019 mennessä pdf-muodossa: rekry(at)tat.fi.

Haastattelut järjestetään 15.–16.1. 2019 Turussa.

Tehtävään valittavan henkilön tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää lainmukainen ote rikosrekisteristä (504/2002).

Lisätiedot: Kaisa Koistinen, Yrityskylän johtaja, 050-5303969, 19.12. klo 14–16, 21.12. klo 14–16.

Tutustu: yrityskyla.fi