X

Alle tunnissa kiertotalousguruksi

Kansainvälinen elinikäisen oppimisen suurtapahtuma Dare to Learn järjestetään jälleen ja TATin toimintoihin voi tutustua tapahtumassa sekä ständillä että workshopissa.

Tänä vuonna TAT ja Sitra vetävät yhdessä kiertotalousteemaisen workshopin: Become a Circular Economy Guru In Less Than An Hour. Workshopissa etsitään vastauksia siihen, mitä kiertotalous on, miksi se on tärkeää ja miten me jokainen voisimme ottaa sen osaksi omaa toimintaamme niin töissä kuin vapaa-ajallakin. Nimensä mukaisesti alle tunnissa jokainen osallistuja saa hyvät pohjatiedot viedä kiertotaloutta eteenpäin vaikkapa omassa työyhteisössään.

Dare to learnin käytäntöjen mukaisesti workshopin paikoista puolet on täytetty ennakkoilmoittautuneille ja puolet paikoista täytetään jonotusperiaatteella. Kannattaa siis ehdottomasti tulla tiistaina 18.9.2018 klo 14–14.45 Higher Edu Carousel 2 -alueelle ja valaistumaan guruksi!