Suomeksi  |   In English  |   På svenska


Nuorisolähettiläs – nuorilta yrityksille ja toisinpäin!

Nuorisolähettiläs viestii nuorten valmiuksista työnantajille ja tuo työnhakua helpottavat keinot esiin. Tavoitteena on parantaa nuorten työelämätaitoja ja motivoida yrityksiä palkkaamaan nuoria.

Nuorisolähettiläs – nuorilta yrityksille ja toisinpäin!

Koululaisten oma yhteiskunta

Yrityskylä on 6.-luokkalaisille suunnattu oppimisympäristö. Oppilas työskentelee Yrityskylässä päivän ajan omassa ammatissaan ja saa työstään palkkaa. Samalla hän toimii kuluttajana ja aktiivisena kansalaisena osana yhteiskuntaa.

Koululaisten oma yhteiskunta

Toimittajakoulutukset

Järjestämme toimittajaopiskelijoille sekä taloustietämystä työssään tarvitseville toimittajille koulutusta, joka vahvistaa osallistujien kykyä ymmärtää ja käsitellä talousasioita.

Toimittajakoulutukset

Nuoret ja johtaminen

Nuoret ja johtaminen -tutkimus selvittää opiskelijoiden ja alle 30-vuotiaiden työssä olevien käsityksiä hyvästä esimiestyöskentelystä. Tutkimus sopii esimiestyön kehittämisen työkaluksi kaikille työnantajille.

Nuoret ja johtaminen

Nuorisofoorumi

Yhteiskuntamme tarvitsee osaavia, motivoituneita ja keskustelevia nuoria. Nuorisofoorumissa äänessä ovat nuoret, joita päättäjät kuuntelevat. Tänä vuonna aktivoidaan yrityksiä palkkaamaan valmistuvia nuoria töihin.

Nuorisofoorumi

Duunikoneesta vauhtia valintoihin

Kunkoululoppuu.fi-sivuston Duunikone koostuu 20 väittämästä, joihin vastaamalla saa kuvauksen työpersoonastaan. Duunikone kuvaa myös ihannetyöympäristön ja listaa ammatteja, jotka vastaajalle mahdollisesti sopisivat.

Duunikoneesta vauhtia valintoihin

Median tapaaminen ulkomailla

MediaMingle on asiakkaan tarpeisiin räätälöity mediatapaaminen ulkomailla. Tapaamisen yhteydessä asiakas voi luoda henkilökohtaisia suhteita tärkeisiin kansainvälisiin tiedotusvälineisiin.

Median tapaaminen ulkomailla

Mediabarometri

Mediabarometri arvioi mediasuhteiden toimivuutta. selvittämällä toimittajien mielikuvia yrityksistä ja yhteisöistä sekä niiden mediaviestinnästä. Tutkimus jäljittää mediaviestinnän trendejä ja tutkii, millaiset asiat toimittajia kiinnostavat.

Mediabarometri

Työnantajakuvatutkimus

Tutkimus selvittää ammatti- ja korkeakouluopiskelijoiden sekä työssä olevien ammatti- ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden mielikuvia työnantajista ja toimialoista. Hyvä työkalu niin rekrytointiviestintään kuin työnantajakuvan kehittämiseen.

Työnantajakuvatutkimus

Koulu-yritysyhteistyö

Monilla aloilla tulee lähivuosina olemaan pulaa osaavasta työvoimasta. Harva nuori osaa yhdistää koulun oppeja työelämään. Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelma tukee nuorten ohjausta ja luo kumppanuuksia yritysten ja nuorten välille.

Koulu-yritysyhteistyö

Opetusta elämää varten

Opettajat ja yritykset kohtaavat Opettimessa. Yhteisö tarjoaa opetuksen tueksi materiaaleja sekä hyviä käytäntöjä ja malleja yritysyhteistyöhön. Rekisteröidy Opettimeen ja pääset mukaan kehittämään koulu-yritysyhteistyötä!

Opetusta elämää varten

Valmennus median kohtaamiseen

MediaMeet Training auttaa asiakasta viestin paketoimisessa kansainvälisiä toimittajia kiinnostavaan muotoon. Valmennuksessa kerrotaan kohdemaan median erityispiirteistä ja toimintatavoista.

Valmennus median kohtaamiseen

Hyviä uutisia Suomesta

Monikielinen uutissivusto Good News from Finland tuottaa päivittäin uutisia suomalaisesta osaamisesta ja innovaatioista ulkomaisille kohdemarkkinoille. Uutisvinkkinne ovat tervetulleita!

Hyviä uutisia Suomesta

Mitä tehdä, kun koulu loppuu?

Kunkoululoppuu.fi opastaa nuoria koulutus- ja uravalinnoissa. Sosiaalinen media, mobiilius, virtuaalinen opinto-ohjaus ja ammattiesittelyvideot yhdistyvät verkkopalvelussa innovatiivisella tavalla.

Mitä tehdä, kun koulu loppuu?

Digituotantoa ketterästi

Digitiimi tuottaa digitaalisia sisältöjä koulu-yritysyhteistyöhön ja nuorisoviestintään. Tiimi luo mm. eOppimisen ratkaisuja, mobiilipalveluita ja videoita ammatinvalintaikäisille.

Digituotantoa ketterästi

Reputation Institute

T-Media edustaa Suomessa kansainvälistä konsultointiyhtiö Reputation Institutea. Maineen hallinnan ja johtamisen palveluihin kuuluu konsultaation lisäksi Finland RepTrak™ Pulse -tutkimus, josta selviävät mm. Suomen maineikkaimmat yritykset.

Reputation Institute

Työelämätietoa oppitunnille virtuaalisesti

Asiantuntijaverkostosta opettaja voi kutsua asiantuntijan oppitunnilleen vierailulle. Virtuaalivierailu yhdistää oppitunnin aiheen työelämään helposti, ekologisesti ja innostavasti. Rekisteröidy mukaan!

Työelämätietoa oppitunnille virtuaalisesti

Samalle viivalle

Samalle viivalle ESR-hanke tukee yläkouluikäisiä monikulttuurisia nuoria koulutus- ja uravalinnoissa. Yhdessä yritysten ja koulujen kanssa rakennetaan TET- ja yritysvierailumalleja, vanhempainiltoja ja opetushenkilöstön koulutuksia.

Samalle viivalle

Tukea lukion jälkeisiin valintoihin

Työelämätiedolla lastattu Kun koulu loppuu -kiertue ottaa suunnan kohti Suomen lukioita syksyllä 2014. Digitalisoidussa rekassa on abeille koulutus- ja uravalintaa, yrittäjyyttä ja työelämätaitoja tukevia vuorovaikutteisia tehtäviä.

Tukea lukion jälkeisiin valintoihin

www.kukamedia.com

KukaMediasta löytyvät yhteystiedot tuhansille toimittajille sanoma-, aikakausi-, ammatti- ja järjestölehdissä, uutistoimistoissa sekä radiossa ja TV:ssä. Laadukas painettu hakemisto sisältää lisäksi mediaoppaan ja journalistin ohjeet.

www.kukamedia.com

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT rakentaa Suomea, jonka yrityksillä on osaavat työntekijät ja rohkeutta menestyä. Viestimme, vaikutamme, kehitämme ja autamme asiakkaitamme onnistumaan – kotimaassa ja kansainvälisesti.

Nuoret nopeammin hyvään työelämään

Tuemme nuorten ohjausta ja luomme kumppanuuksia yritysten ja nuorten nopeasti muuttuvien maailmojen välille.

Talous ja elinkeinoelämä tutuksi

Viestimme sidosryhmillemme tietoa suomalaisen elinkeino-elämän toimintatavoista, tulevaisuudesta ja suurimmista haasteista.

Suomalaiselle osaamiselle näkyvyyttä maailmalla

Teemme tunnetuksi suomalaista osaamista maailmalla. Vaikutamme ja viestimme kansainvälisen median kautta sekä verkossa.

Tutkimukset ja yhteis-kunnallinen luotaaminen

Seuraamme aktiivisesti työnantajien toiminta-ympäristössä ja maineessa tapahtuvia muutoksia. Tutkimme työelämään liitettyjä mielikuvia ja odotuksia.

Hauskaa pääsiäistä!
(18.4.2014, Good News from Finland)

(Ei otsikkoa)
(17.4.2014, Yrityskylä)

Finaali lähestyy!
(17.4.2014, Kunkoululoppuu.fi)

Uusi opas tarjoaa malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuut...
(15.4.2014, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT)

Lisää tietoa! Vain alle viidesosa lukiolaisista tietää mikä heistä tulee is...
(27.3.2014, T-Media)